<sup id="weyyi"><center id="weyyi"></center></sup>
 • <strong id="weyyi"><div id="weyyi"></div></strong>
 • <li id="weyyi"></li>
 • 电话: 86-0435-3430766

  偏心辊子胀管器

  偏心辊子胀管器

  产品介绍:该工具可以对油、气、水井轻度变形的套管进行整形修复,最大可恢复到原套管内径的98%。

  产品详情

  1.png

  该工具可以对油、气、水井轻度变形的套管进行整形修复,最大可恢复到原套管内径的98%。

  亚洲天堂无码
  <sup id="weyyi"><center id="weyyi"></center></sup>
 • <strong id="weyyi"><div id="weyyi"></div></strong>
 • <li id="weyyi"></li>